ค่าบริการ

บริการ ด้านไฟฟ้า

Cumming Soon

โปรแกรม
รายละเอียด
กรณี
ราคา

*ราคาไม่รวมค่าเดินทาง

บริการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น

Water Heater Installation


WH01. ติดตั้งอย่างเดียว โดยมีไฟและน้ำมารอพร้อมติดตั้ง มักจะเป็นบ้านใหม่ที่มีการเดินสายไฟและท่อน้ำมารอไว้แล้ว โดยเราจะทำการติดตั้ง ตรวจสอบการทำงานของเครื่องทำน้ำอุ่นและประเมินความปลอดภัย

  • เครื่องทำน้ำอุ่นมีขนาดไมเกิน 4500 watt
  • ไม่มีการติดตั้ง breaker
  • ไม่มีการติดตั้งดิน
  • ไม่มีการใช้สายไฟ
 380 บาทต่อจุด
WH02. ติดตั้งอย่างเดียว โดยมีไฟและน้ำมารอพร้อมติดตั้ง มักจะเป็นบ้านใหม่ที่มีการเดินสายไฟและท่อน้ำมารอไว้แล้ว โดยเราจะทำการติดตั้ง ตรวจสอบการทำงานของเครื่องทำน้ำอุ่นและประเมินความปลอดภัย

  • เครื่องทำน้ำอุ่นมีขนาดไมเกิน 4500 watt
  • ไม่มีการติดตั้ง breaker
  • ไม่มีการติดตั้งดิน
  • ไม่มีการใช้สายไฟ