โปรแกรม ตรวจรับบ้าน

โปรแกรมตรวจรับบ้าน

Cumming Soon

โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา
 Home Inspection
โปรแกรมตรวจสอบตรวจรับบ้าน

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าทั้งระบบแบบพื้นฐาน  โดยเน้นในส่วนของการออกแบบ การติดตั้ง การทำงานเบื้องต้น รายะเอียด

ราคาตามขนาดพื้นที่

  • ขนาดเล็ก(แพคเกจ S) บาท
  • ขนาดกลาง(แพคเกจ M) บาท
  • ขนาดใหญ่(แพคเกจ L) บาท

*นิยามของพื้นที่ รายละเอียด