นิยามของขนาดพื้นที่

นิยามของขนาดพื้นที่

ขนาดพื้นที่
นิยาม
size s ขนาดเล็ก ไซส์ S

1,200 บาท

 • แผงสวิตซ์ 1 แผง
 • จำนวนเบรกเกอร์ย่อยไม่เกิน 8 ตัว
 • สวิตซ์ไฟที่ต้องการตรวจสอบไม่เกิน 4 จุด
 • เต้ารับที่ต้องการตรวจสอบไม่เกิน 4 จุด
 • เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องการตรวจสอบไม่เกิน 4 จุด
 size m ขนาดกลาง ไซส์ M

1,800 บาท

 • แผงสวิตซ์ 1 แผง
 • จำนวนเบรกเกอร์ย่อยไม่เกิน 16 ตัว
 • สวิตซ์ไฟที่ต้องการตรวจสอบไม่เกิน 8 จุด
 • เต้ารับที่ต้องการตรวจสอบไม่เกิน 8 จุด
 • เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องการตรวจสอบไม่เกิน 8 จุด
 Size L ขนาดใหญ่ ไซส์ L

2,400 บาท

 • แผงสวิตซ์ 2 แผง(แผงหลักและแผงย่อย)
 • จำนวนเบรกเกอร์ย่อยไม่เกิน 32 ตัว
 • สวิตซ์ไฟที่ต้องการตรวจสอบไม่เกิน 16 จุด
 • เต้ารับที่ต้องการตรวจสอบไม่เกิน 16 จุด
 • เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องการตรวจสอบไม่เกิน 16 จุด
 XXX ขนาดอื่นๆ ใช้วิธีประเมินราคา