บริการ ด้านไฟฟ้า

บริการ ด้านไฟฟ้า

 • บริการตวจสอบกระแสไฟฟ้า
 • บริการทำป้ายกำกับแผงสวิตซ์
 • เข้าสายบริเวณจุดต่อ

Cumming Soon

*ราคาดังกล่าวเป็นราคาต่อจุดเดียว ถ้าจำนวนจุดมากขึ้นราคาจะลดลง

ระบบ
รายละเอียด
ราคา

*ราคาไม่รวมค่าเดินทาง

ระบบสายส่ง(Distribution System) งานเดินสายไฟฟ้า เงือนไข

 • เฉพาะค่าแรง
 • ระยะทางไม่เกิน
 • ไม่รวมท่อ
 • ขนาดของสายไฟไม่เกิน
 • ความสูงไม่เกิน 2.5 เมตรจากพื้นดิน
งานเดินสายไฟฟ้าในท่อ PVC พร้อมสายไฟ เงือนไข

  • เฉพาะค่าแรง
  • ระยะทางไม่เกิน 10 เมตร
  • ขนาดของสายไฟไม่เกิน
  • ความสูงไม่เกิน 2.5 เมตรจากพื้นดิน
Lighting System ระบบส่องสว่าง( Light System) ประกอบและติดตั้งชุดหลอดไฟเท่านั้น เงื่อนไข

 • เฉพาะค่าแรง
 • มีไฟมารอ
 • เตรียมชุดหลอดไฟไว้ให้แล้ว
 • ขนาดไม่เกิน ชุดหลอดฟลูออเรสเซนต์ยาว(แบบคู่)
 • ความสูงไม่เกิน 2.5 เมตรจากพื้นดิน
จุดละ 140 บาท
WH02. ติดตั้งอย่างเดียว โดยมีไฟและน้ำมารอพร้อมติดตั้ง มักจะเป็นบ้านใหม่ที่มีการเดินสายไฟและท่อน้ำมารอไว้แล้ว โดยเราจะทำการติดตั้ง ตรวจสอบการทำงานของเครื่องทำน้ำอุ่นและประเมินความปลอดภัย

 • เครื่องทำน้ำอุ่นมีขนาดไมเกิน 4500 watt
 • ไม่มีการติดตั้ง breaker
 • ไม่มีการติดตั้งดิน
 • ไม่มีการใช้สายไฟ
 380 บาทต่อจุด

 

Cumming Soon

โปรแกรม
รายละเอียด
กรณี
ราคา

*ราคาไม่รวมค่าเดินทาง

บริการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น

Water Heater Installation


WH01. ติดตั้งอย่างเดียว โดยมีไฟและน้ำมารอพร้อมติดตั้ง มักจะเป็นบ้านใหม่ที่มีการเดินสายไฟและท่อน้ำมารอไว้แล้ว โดยเราจะทำการติดตั้ง ตรวจสอบการทำงานของเครื่องทำน้ำอุ่นและประเมินความปลอดภัย

 • เครื่องทำน้ำอุ่นมีขนาดไมเกิน 4500 watt
 • ไม่มีการติดตั้ง breaker
 • ไม่มีการติดตั้งดิน
 • ไม่มีการใช้สายไฟ
 380 บาทต่อจุด
WH02. ติดตั้งอย่างเดียว โดยมีไฟและน้ำมารอพร้อมติดตั้ง มักจะเป็นบ้านใหม่ที่มีการเดินสายไฟและท่อน้ำมารอไว้แล้ว โดยเราจะทำการติดตั้ง ตรวจสอบการทำงานของเครื่องทำน้ำอุ่นและประเมินความปลอดภัย

 • เครื่องทำน้ำอุ่นมีขนาดไมเกิน 4500 watt
 • ไม่มีการติดตั้ง breaker
 • ไม่มีการติดตั้งดิน
 • ไม่มีการใช้สายไฟ