ระบบไฟฟ้าที่ดี เป็นอย่างไร?

ระบบไฟฟ้าที่ดี เป็นอย่างไร

ถ้าตอบแบบกำปั้นทุบดินคือ “มีมาตรฐาน“สำหรับประเทศไทย ระบบไฟฟ้าในปัจจุบันจะอ้างอิงสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เป็นหลักซึ่งออกมาตรฐานมามากมาย แต่ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าโดยทั่วไปจะใช้ มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 ซึ่งจะคลอบคุมและเป็นสากลมากขึ้น Logo eitpr

ถ้าเรามีระบบไฟฟ้าที่ดีแล้ว ก็จะช่วยปัญหาต่างๆเหล่านี้

  • ไฟฟ้าดูด(Electric Shock) ไฟดูดเป็นภาวะที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกาย มีอันตรายจนถึงขึ้นเสียชีวิต การมีระบบไฟฟ้าที่ดีจะช่วยตัดไฟฟ้า เวลาที่มีไฟฟ้ารั่ว(ไฟฟ้าไหลผ่านตัวเราลงดิน)จนเกินกว่าค่ามาตรฐานคือ 30 mA ในเวลา 0.04 วินาที
  • ไฟฟ้าชอร์ท(Short Circuit) เกิดจากสายไฟทั้งสองเส้นมาชนกัน ทำให้เกิดกระแสไฟไหลผ่านบริมณมาก จนเกิดความร้อน  เมื่อเกิดความร้อนสูงก็มีโอกาศเกิดไฟใหม้
  • การใช้ไฟเกิน(Over load) อุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟ จะมีความสมารถในการรับกระแสไฟได้ในระดับหนึ่ง เช่น สายไฟขนาด 1.0 sq.mm. จะลองรับกระแสได้ไม่เกิน 10 A ถ้าเราไปใช้กับ ตู้อบไฟฟ้าที่กินกระแส 25A สายไฟก็จะร้อนขึ้น เมื่อเกิดการสะสม อาจจะเกิดเพลิงใหม้ได้