ระบบไฟฟ้า

ระบบไฟฟ้า

เพื่อให้เห็นภาพรวมและง่ายต่อความเข้าใจ ทางเราแบ่งระบบไฟฟ้าตามการทดสอบดังนี้

Power system Diagram v2 2

1. ระบบควบคุม(Control System)  จะเริ่มตั้งแต่ ไฟฟ้า(ด้านนอก)จากการไฟฟ้า เข้ามาถึงมิเตอร์ไฟฟ้า และเข้ามาถึงแผงสวิตช์หลัก(MDB : Main Distribution Board) ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของไฟฟ้าทั้งหมดในบ้านหรืออาคาร โดยการตรวจสอบจะมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

 • ตรวจสอบคุณภาพของไฟฟ้า เช่น แรงดัน, ความถี่, …
 • ตรวจสอบขนาดของสายไฟ
 • ตรวจสอบชนิดของสายไฟ
 • ตรวจสอบความแข็งแรงของจุดต่อ
 • ตรวจสอบตำแหน่ง ที่ว่างสำหรับใช้งาน
 • ตรวจสอบป้ายกำกับ
 • ตรวจสอบสีของสายไฟฟ้า
 • ตรวจสอบมาตรฐานของ สายไฟ, ตู้ไฟ, เบรกเกอร์, ตัวกันดูด,…
 • ตรวจสอบการออกแบบและการติดตั้ง
 • ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า

2. ระบบสายดิน(Grounding System)  เป็นสายไฟที่ออกแบบไว้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าสายไฟ เส้นดังกล่าวปลายด้านหนึ่งจะต้องมีการต่อลงดิน ปลายอีกด้านหนึ่งจะต่อเข้ากับส่วนที่เป็นโลหะ ของวัตถุหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องการให้มีศักย์ไฟฟ้าเป็นศูนย์เท่ากับพื้นดิน ถ้ามีไฟฟ้ารั่วที่โครงของอุปกรณ์ไฟฟ้า ไฟฟ้าที่รั่วจะไหลลงดินโดยตรง ไม่ผ่านผู้ใช้ก่อน

 • ตรวจสอบว่ามีการติดตั้งสายดิน
 • ตรวจสอบคุณภาพของสายดิน(การนำไฟฟ้า)
 • ตรวจสอบขนาดของสายดิน

3. ระบบสายส่ง(Distribute System) คือการนำไฟฟ้าไปใช้โดยผ่านเต้ารับ ซึ่งมีอยู่ทั่วบ้าน โดยการตรวจสอบจะมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

 • ตรวจสอบมาตรฐานของเต้ารับ
 • ตรวจสอบสายดินของเต้ารับ
 • ตรวจสอบการติดตั้ง ตัวตัดไฟรั่วสำหรับเต้ารับ
 • ตรวจสอบขนาดของสายไฟฟ้า
 • ตรวจสอบขั้วของเต้ารับ

4. ระบบส่องสว่าง(Lighting System) จะพูดถึงไฟส่องสว่างและสวิตซ์ โดยการตรวจสอบจะมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

 • ตรวจสอบชนิดของสวิตซ์
 • ตรวจสอบขนาดของสายไฟ
 • ตรวจสอบการเข้าสาย
 • ตรวจสอบมาตรฐานของสวิตช์
 • ตรวจสอบค่าความสว่าง

5. อุปกรณ์ไฟฟ้า (Electric Device) จะโพกัสไปยังอุปกรณ์สำคัญๆที่มักจะเกิดไฟฟ้ารั่ว หรือถ้าเกิดไฟฟ้ารั่วจะอันตรายมาก เช่นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวกับน้ำ เครื่องทำน้ำอุ่น, ปั้มน้ำ ตู้เย็น,   เครื่องซักผ้า, เครื่องล้างจาน, … หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่กินกระแสไฟฟ้าสูงๆ เช่น แอร์, เตาอบ,… โดยการตรวจสอบจะมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

 • ตรวจสอบการต่อลงดิน
 • ตรวจสอบขั้วของสายไฟ
 • ตรวจสอบไฟฟ้ารั่ว
 • ตรวจสอบการติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว